Styret 2021

KLUBB NORGE SHANGHAI STYRET 2021

Leder: Jeanette van der Hagen
Økonomiansvarlig: Juan Huang
Styremedlem:
Leder 17. mai komite: Roy David Klevstadlien
Media/kommunikasjonsansvarlig:
Representant fra Norwegian Business Association:
Representant fra Generalkonsulatet: Olav Kvisle

Styret kan kontaktes på: info@klubbnorgeshanghai.com